obrazets_33_33_33_pismo_ot_kitayskikh_partnerov_0.doc